אלכוהול 70%

מחיר:35 ₪

כמות:
1 ליטר אלכוהול בריכוז גבוה של 70%

לשימוש בכוהליה או להבעיר צמר גפן בשימוש עם כוסות רוח מזכוכית.

ממשלת ישראל החליטה להטיל מתאריך 01/03/11 מס קניה על אלכוהול 70% ו 96% ומכאן נובע מחירו הגבוה של המוצר.